Tietosuojakäytäntö

Ellei jäljempänä toisin mainita, henkilötietojesi toimittamista ei edellytetä laissa tai sopimuksessa eikä se ole välttämätöntä sopimuksen tekemistä varten. Sinun ei ole pakko toimittaa tietoja. Sen toimittamatta jättämisellä ei ole seurauksia. Tämä pätee vain, jos seuraavissa käsittelytoimissa ei tehdä muuta merkintää.

“‘Henkilötiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.

Palvelimen lokitiedostot

Voit vierailla verkkosivustollamme antamatta mitään henkilökohtaisia tietoja.

Aina kun käytät verkkosivustoamme, internet-selaimesi lähettää meille tai web-hosterillemme / IT-palveluntarjoajallemme käyttötietoja, jotka tallennetaan lokitietoihin (ns. palvelinlokitiedostoihin). Näihin tallennettuihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi käytetyn sivun nimi, päivämäärä ja kellonaika, IP-osoite, siirretty tietomäärä ja pyynnön esittänyt palveluntarjoaja. Käsittely suoritetaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, joka perustuu ylivoimaiseen oikeutettuun etuumme varmistaa verkkosivustomme häiriötön toiminta ja parantaa tarjontaamme. 

Ota yhteyttä

Vastuullinen
Ota meihin yhteyttä, jos haluat. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät rekisteriselosteestamme.

Aloitteellinen yhteydenotto asiakkaaseen sähköpostitse

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, keräämme henkilötietojasi (nimi, sähköpostiosoite, viestin teksti) vain siinä laajuudessa kuin olet antanut. Tietojenkäsittelyn tarkoituksena on käsitellä yhteydenottopyyntöäsi ja vastata siihen.

Jos yhteydenotto palvelee sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamista (esim. kuuleminen ostokiinnostuksen yhteydessä, tarjouksen laatiminen) tai koskee sinun ja meidän välillä jo tehtyä sopimusta, tietojenkäsittely tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.

Jos yhteydenotto tapahtuu muista syistä, tietojenkäsittely tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, koska meillä on ylivoimainen oikeutettu etu käsitellä kyselyäsi ja vastata siihen. Tässä tapauksessa sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tätä sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä.

Käytämme sähköpostiosoitettasi vain pyyntösi käsittelyyn. Tämän jälkeen tietosi poistetaan lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti, ellet ole antanut suostumustasi tietojen jatkokäsittelyyn ja -käyttöön.

Keruu ja käsittely yhteydenottolomaketta käytettäessä

Kun käytät yhteydenottolomaketta, keräämme henkilötietojasi (nimi, sähköpostiosoite, viestin teksti) vain siinä laajuudessa kuin olet antanut. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenotto sinuun.

Jos yhteydenotto palvelee sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamista (esim. kuuleminen ostokiinnostuksen yhteydessä, tarjouksen laatiminen) tai koskee sinun ja meidän välillä jo tehtyä sopimusta, tietojenkäsittely tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Jos yhteydenotto tapahtuu muista syistä, tietojenkäsittely tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, koska meillä on ylivoimainen oikeutettu etu käsitellä kyselyäsi ja vastata siihen. Tässä tapauksessa sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tätä sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä. Käytämme sähköpostiosoitettasi vain pyyntösi käsittelyyn. Tämän jälkeen tietosi poistetaan lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti, ellet ole antanut suostumustasi tietojen jatkokäsittelyyn ja -käyttöön.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Internet-selaimeen tai jotka Internet-selain tallentaa käyttäjän tietokonejärjestelmään. Kun käyttäjä käyttää verkkosivustoa, käyttäjän käyttöjärjestelmään voidaan tallentaa eväste. Tämä eväste sisältää tunnusomaisen merkkijonon, jonka avulla selain voidaan tunnistaa yksiselitteisesti, kun verkkosivusto kutsutaan uudelleen.

Evästeet tallennetaan tietokoneellesi. Siksi sinulla on täysi kontrolli evästeiden käyttöön. Valitsemalla Internet-selaimesi asianmukaiset tekniset asetukset voit saada ilmoituksen ennen evästeiden asettamista ja päättää erikseen, hyväksytkö evästeet, sekä estää evästeiden tallentamisen ja niiden sisältämien tietojen lähettämisen. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti.

Seuraavista linkeistä löydät tietoa evästeiden hallinnasta tärkeimmissä selaimissa (mukaan lukien evästeiden poistaminen käytöstä):

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen)
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

Teknisesti tarvittavat evästeet

Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö tapahtuu TMG:n 15 §:n 3 momentin 1 kohdan perusteella. Henkilötietojesi käsittely tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, joka perustuu ylivoimaiseen oikeutettuun etuumme varmistaa verkkosivuston optimaalinen toimivuus ja tarjouksemme käyttäjäystävällinen ja tehokas suunnittelu.

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä.

Complianz GDPR -evästeiden käyttö Suostumus

Käytämme verkkosivustollamme Complianz GDPR Cookie Consent -lisäosaa, jonka on toimittanut Complianz B.V. (Atoomweg 6B 9743 AK Groningen, Alankomaat; “Complianz”).

Liitännäisen avulla voit antaa suostumuksen tietojenkäsittelyyn verkkosivuston kautta, erityisesti evästeiden asettamiseen, sekä käyttää oikeutta peruuttaa jo antamasi suostumus. Tietojenkäsittelyn tarkoituksena on hankkia ja dokumentoida tietojenkäsittelyyn tarvittava suostumus ja siten noudattaa lakisääteisiä velvoitteita. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää evästeitä. Muun muassa seuraavat tiedot voidaan kerätä ja välittää Complianzille: selkeästi osoitettava tunnus, suostumuksen tila. Näitä tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille.

Tietojen käsittely suoritetaan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. https://complianz.io/legal/privacy-statement/?cmplz_region_redirect=true&region=eu (https://complianz.io/legal/privacy-statement/?cmplz_region_redirect=true&region=eu)

Analyysi

Google Analyticsin käyttö

Käytämme verkkosivuillamme Google LLC:n Google Analytics -verkkosanalyysipalvelua. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat; “Google”). Jos asuinpaikkasi on Euroopan talousalueella tai Sveitsissä, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti) on tietojesi rekisterinpitäjä. Google Ireland Limited on näin ollen Googlen sidosyritys, joka on vastuussa tietojesi käsittelystä ja sovellettavien tietosuojalakien noudattamisesta.

Tietojen käsittelyä käytetään tämän verkkosivuston ja sen kävijöiden analysointiin sekä markkinointi- ja mainostarkoituksiin. Tätä varten Google käyttää tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta saamiaan tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Tällöin voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja: IP-osoite, sivun katselun päivämäärä ja kellonaika, napsautuspolku, tiedot käyttämästäsi selaimesta ja laitteesta (laite), vierailtuja sivuja, lähettäjän URL-osoite (verkkosivusto, jolta pääsit verkkosivustollemme), sijaintitiedot, ostotoiminta. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.

Google Analytics käyttää tekniikoita, kuten evästeitä, selaimen verkkotallennusta ja seurantapikseleitä, joiden avulla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöäsi. Tämän verkkosivuston käyttöä koskevat tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Yhdysvaltojen osalta EU:n komissio ei ole tehnyt riittävyyspäätöstä. Tiedonsiirto tapahtuu muun muassa henkilötietojen suojelun asianmukaisina takeina käytettävien vakiosopimuslausekkeiden perusteella, jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks). Sekä Googlella että Yhdysvaltain hallituksen virastoilla on pääsy tietoihin. Google voi yhdistää tietosi muihin tietoihin, kuten hakuhistoriaasi, henkilökohtaisiin tileihisi, muiden laitteiden käyttötietoihin ja muihin tietoihin, joita Googlella voi olla sinusta.

IP-anonymisointi on käytössä tällä verkkosivustolla. Tämä tarkoittaa, että Google lyhentää IP-osoitteesi etukäteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä.

Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö tapahtuu suostumuksellasi TMG:n 15 §:n 3 momentin 1 kohdan nojalla yhdessä seuraavien säännösten kanssa. GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Henkilötietojesi käsittely tapahtuu suostumuksellasi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumuksen perusteella suostumuksen peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta löydät osoitteesta https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) tai alle https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) ja alle https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).

Liitännäiset ja muut

Sosiaalisten lisäosien käyttö

Käytämme verkkosivuillamme sosiaalisten verkostojen liitännäisiä. Sosiaalisten lisäosien integrointi ja tietojenkäsittely palvelevat tuotteidemme mainonnan optimointia.

Kun sosiaalisia lisäosia integroidaan, tietokoneesi ja sosiaalisen verkoston tarjoajien palvelimien välille muodostetaan linkki, ja lisäosa näytetään sivulla ilmoittamalla siitä selaimellesi, jos olet nimenomaisesti antanut tähän suostumuksesi. Tässä prosessissa sekä IP-osoitteesi että tiedot siitä, millä sivuillamme olet vieraillut, lähetetään palveluntarjoajan palvelimille. Tämä pätee riippumatta siitä, oletko rekisteröitynyt vai kirjautunut sosiaaliseen verkostoon. Lähetys tapahtuu myös käyttäjille, jotka eivät ole rekisteröityneet tai kirjautuneet sisään. Jos olet samanaikaisesti yhteydessä yhteen tai useampaan sosiaalisen verkoston tiliin, kerätyt tiedot voidaan myös määrittää vastaaviin profiileihin. Kun käytät liitännäistoimintoja (esim. painamalla painiketta), nämä tiedot liitetään myös käyttäjätiliisi. Voit estää tämän tehtävän antamisen kirjautumalla ulos sosiaalisen median tileiltäsi ennen verkkosivustollamme vierailua ja painikkeiden aktivoimista.

Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö tapahtuu suostumuksellasi TMG:n 15 §:n (3) momentin 1. lauseen perusteella yhdessä seuraavien säännösten kanssa. GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Henkilötietojesi käsittely tapahtuu suostumuksellasi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumuksen perusteella suostumuksen peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

Alla mainitut sosiaaliset verkostot on integroitu verkkosivustoomme sosiaalisten lisäosien avulla. Lisätietoja tietojen keräämisen ja käytön laajuudesta ja tarkoituksesta sekä oikeuksistasi ja mahdollisuuksista suojella yksityisyyttäsi saat linkitetyistä palveluntarjoajien tietosuojailmoituksista.

Facebook of Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Facebook Ireland ja me olemme yhdessä vastuussa tietojesi keräämisestä ja siirtämisestä Facebookille, kun käytät palvelua. Perusteena tälle on meidän ja Facebook Irelandin välinen sopimus henkilötietojen yhteisestä käsittelystä, jossa on määritelty vastuualueet. Sopimukseen voi tutustua osoitteessa https://www.facebook.com/legal/controller_addendum (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum). Tämän sopimuksen mukaan olemme vastuussa erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaisten tiedonantovelvoitteiden täyttämisestä, yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklan mukaisten turvallisuusvaatimusten noudattamisesta palvelun asianmukaisen teknisen toteutuksen ja konfiguroinnin osalta sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 33 ja 34 artiklan mukaisten velvoitteiden noudattamisesta siltä osin kuin henkilötietojen tietoturvaloukkaus vaikuttaa yhteisen käsittelysopimuksen mukaisiin velvoitteisiimme. Facebook Ireland on vastuussa siitä, että rekisteröidyn oikeudet toteutuvat yleisen tietosuoja-asetuksen 15-20 artiklan mukaisesti, että se noudattaa yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklan turvallisuusvaatimuksia palvelun turvallisuuden osalta ja että se noudattaa yleisen tietosuoja-asetuksen 33 ja 34 artiklan mukaisia velvoitteita siltä osin kuin henkilötietojen tietoturvaloukkaus vaikuttaa Facebook Irelandin velvollisuuksiin yhteisen käsittelysopimuksen mukaisesti.

Tietosi voidaan siirtää Yhdysvaltoihin. EU:n komission päätöstä riittävyydestä ei ole saatavilla Yhdysvaltojen osalta. Tiedonsiirto perustuu muun muassa vakiosopimuslausekkeisiin, jotka ovat asianmukaisia henkilötietojen suojan takaamiseksi ja jotka ovat nähtävissä osoitteessa: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Lisätietoja Facebookin suorittamasta tietojen keräämisestä ja käytöstä, oikeuksistasi ja mahdollisuuksista suojella yksityisyyttäsi saat Facebookin tietosuojakäytännöstä osoitteessa osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy/ (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Instagram of Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)
https://help.instagram.com/155833707900388 (https://help.instagram.com/155833707900388)
Tietosi voidaan siirtää Yhdysvaltoihin. EU:n komissio ei ole tehnyt riittävyyspäätöstä Yhdysvaltojen osalta. Tietojen siirto tapahtuu muun muassa vakiosopimuslausekkeiden perusteella, jotka ovat asianmukaisia henkilötietojen suojan takaamiseksi ja jotka ovat saatavilla osoitteessa: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de).

Google reCAPTCHA:n käyttö

Käytämme verkkosivustollamme Google LLC:n (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) reCAPTCHA-palvelua.

Jos asuinpaikkasi on Euroopan talousalueella tai Sveitsissä, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti) on tietojesi rekisterinpitäjä. Google Ireland Limited on siis Googleen liittyvä yritys, joka on vastuussa tietojesi käsittelystä ja sovellettavien tietosuojalakien noudattamisesta. Kyselyn tarkoituksena on erottaa toisistaan ihmisen tai automaattisen, koneellisen käsittelyn tekemä syöttö. Tätä tarkoitusta varten tietosi välitetään Googlelle, jossa niitä käytetään edelleen. Lisäksi Googlelle välitetään IP-osoite ja mahdollisesti muita tietoja, joita Google tarvitsee reCAPTCHA-palvelua varten. Google käsittelee näitä tietoja Euroopan unionissa, ja ne voidaan siirtää myös Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltojen osalta EU:n komissio ei ole tehnyt riittävyyspäätöstä. Tiedonsiirto tapahtuu muun muassa henkilötietojen suojaa koskevien vakiosopimuslausekkeiden perusteella, jotka ovat asianmukaisia henkilötietojen suojan takaamiseksi ja jotka ovat nähtävissä osoitteessa: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks).

Käsittely suoritetaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella oikeutetusta edusta suojella verkkosivustoamme automaattiselta vakoilulta, väärinkäytöltä ja roskapostilta. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tätä henkilötietojesi käsittelyä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä.

Lisätietoja Google reCAPTCHA:sta ja siihen liittyvästä tietosuojakäytännöstä on osoitteessa: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html (https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html) sowie https://www.google.com/privacy (https://www.google.com/privacy).

Vimeon käyttö

Käytämme verkkosivustollamme Vimeo Inc:n lisäosia. (555 West 18th Street New York, New York 10011, Yhdysvallat; “Vimeo”) integroida videoita “Vimeo-portaalista”.

Jos kutsut verkkosivustomme sivuja, joilla on tällainen lisäosa, yhteys Vimeon palvelimiin muodostetaan ja lisäosa näytetään sivulla ilmoittamalla siitä selaimellesi. Tämä välittää Vimeon palvelimille sekä IP-osoitteesi että tiedot siitä, millä sivuillamme olet vieraillut.

Jos olet kirjautunut sisään Vimeoon, Vimeo määrittää nämä tiedot henkilökohtaiselle käyttäjätilillesi. Kun käytät liitännäistoimintoja (esim. käynnistät videon painamalla vastaavaa painiketta), nämä tiedot liitetään myös Vimeo-tiliisi.

Tietosi voidaan siirtää Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltojen osalta EU:n komissio ei ole tehnyt riittävyyspäätöstä. Tiedonsiirto tapahtuu muun muassa henkilötietojen suojelun asianmukaisina takeina käytettävien vakiosopimuslausekkeiden perusteella, jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de).

Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö tapahtuu TMG:n 15 §:n 3 momentin 1 kohdan perusteella. Henkilötietojesi käsittely tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, koska meillä on ylivoimainen oikeutettu etu tarpeisiin perustuvaan ja kohdennettuun verkkosivustomme suunnitteluun sekä Vimeon oikeutettu etu markkina-analyysiin ja palveluidensa parantamiseen tarpeisiin perustuvalla ja kohdennetulla tavalla. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein.

Jos et halua, että Vimeo siirtää kerätyt tiedot suoraan Vimeo-tilillesi, sinun on kirjauduttava ulos Vimeosta ennen verkkosivustollamme vierailua.

Lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä siitä, miten Vimeo käyttää ja käsittelee tietoja edelleen, sekä oikeuksistasi ja mahdollisuuksista suojella yksityisyyttäsi saat Vimeon tietosuojakäytännöstä: https://vimeo.com/privacy (https://vimeo.com/privacy)

Google Fontsin käyttö

Käytämme verkkosivuillamme Google Ireland Limitedin (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; “Google”) Google Fonts -fontteja.

Tietojenkäsittelyn tarkoituksena on fonttien yhtenäinen esittäminen verkkosivustollamme. Fonttien lataamista varten luodaan yhteys Googlen palvelimiin, kun sivua kutsutaan. Muun muassa IP-osoitteesi ja tiedot käyttämästäsi selaimesta käsitellään ja välitetään Googlelle. Nämä tiedot eivät ole yhteydessä Google-tiliisi.

Tietosi voidaan siirtää Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltojen osalta EU:n komissio ei ole tehnyt riittävyyspäätöstä. Tiedonsiirto tapahtuu muun muassa henkilötietojen suojaa koskevien vakiosopimuslausekkeiden perusteella, jotka ovat asianmukaisia henkilötietojen suojan takaamiseksi ja jotka ovat nähtävissä osoitteessa: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks).

Käsittely suoritetaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, joka perustuu verkkosivujemme käyttäjäystävälliseen ja esteettiseen suunnitteluun liittyvään ylivoimaiseen oikeutettuun etuumme. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tätä sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä ilmoittamalla meille.

Lisätietoja tietojenkäsittelystä ja tietosuojasta löydät osoitteesta https://www.google.de/intl/de/policies/ ja alle https://developers.google.com/fonts/faq (https://www.google.de/intl/de/policies/ ja alle https://developers.google.com/fonts/faq).

Rekisteröidyn oikeudet ja säilytysaika

Säilytysaika

Tiedot tallennetaan lakisääteiset säilytysajat huomioon ottaen ja poistetaan määräajan päätyttyä, ellet ole antanut suostumustasi tietojen jatkokäsittelyyn ja käyttöön.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat GDPR:n 15-20 artiklan mukaiset oikeudet, jos lakisääteiset vaatimukset täyttyvät: oikeus saada tietoja, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Lisäksi sinulla on GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaan oikeus vastustaa GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan perustuvaa käsittelyä ja suoramarkkinointitarkoituksessa tapahtuvaa käsittelyä.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
GDPR:n 77 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista.

Vastustamisoikeus

Jos tässä lueteltujen henkilötietojen käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaiseen oikeutettuun etuumme, sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä tulevaisuudessa milloin tahansa erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä.

Vastalauseen esittämisen jälkeen asianomaisten tietojen käsittely lopetetaan, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelylle on pakottavia oikeutettuja syitä, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely palvelee oikeudellisen vaateen esittämistä, esittämistä tai puolustamista.

viimeinen päivitys: 27.10.2020